Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

Hoe compenseert de gemeente het vervallen van de CER èn de Wtcg?

Het Rijk heeft twee regelingen afgeschaft die bedoeld waren om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen voor de hoge extra kosten, te weten de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER).

In de Wmo 2015 is geregeld dat gemeenten nu verantwoordelijk worden voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De gemeenten krijgen daarvoor geld van het Rijk. Maar het Rijk heeft daar wel een forse bezuiniging op doorgevoerd.

 

Twee nieuwe regelingen

De gemeente Enschede heeft hiervoor twee regelingen ontwikkeld die betaald worden van dit budget. Een uitgebreide collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming op het eigen risico. Deze regelingen zijn te vinden op de informatiekaart ‘Financiële ondersteuning bij chronische ziekte en handicap’ op www.wijkteamsenschede.nl. Ook zijn deze regelingen periodiek gepubliceerd in de Huis aan huis en via social media.

We hebben niet alle mensen waarvan wij van het CAK de gegevens hadden doorgekregen persoonlijk bericht kunnen sturen.

 

Collectieve Zorgverzekering Menzis

De al bestaande gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen is uitgebreid. In 2015 en ook in 2016 kunnen mensen met een inkomen dat maximaal 110% is van het sociaal minimum hier gebruik van maken. Er is ook een extra pakket voor inkomens tot 120% toegevoegd. De gemeente betaalt een groot deel van de aanvullende premie voor dit nieuwe, extra uitgebreide pakket, dat afgesloten wordt bij Menzis. Op deze manier komt de gemeente mensen met een chronische ziekte of handicap tegemoet, zodat ook voor de lagere inkomens een goed aanvullend pakket bereikbaar is.

 

Tegemoetkoming op het Eigen Risico

Inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum die niet aanvullend verzekerd zijn via de Collectieve Zorgverzekering Menzis (Garant 3) en die wel hun volledige eigen risico hebben verbruikt, kunnen in 2015 een tegemoetkoming  krijgen van € 100,--. Zij kunnen het aanvraagformulier tegemoetkoming in het eigen risico aanvragen:

Bij het aanvragen van dit formulier vragen wij naar het Burgerservicenummer. 

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg