Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

Nieuwe aanpak opruimen herfstbladeren.

Vanaf dit najaar is de aanpak van de gemeente Enschede voor het opruimen van herfstbladeren gewijzigd. De bladeren worden in 2 rondes opgeruimd. De eerste ronde eind oktober en de tweede ronde in januari. De gemeente probeert de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden als eerste bladvrij gemaakt. Meldingen over herfstbladeren worden dan ook alleen in behandeling genomen als het gaat om onveilige situaties.

Waarom een andere aanpak?

De huidige economische tijd vraagt om scherpe keuzes van de gemeente. Ook bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarom ziet de gemeente zich genoodzaakt onder andere te bezuinigen op de openbare ruimte. Eén van deze bezuinigingsmaatregelen is het op een andere manier opruimen van bladeren van bomen in de openbare ruimte in Enschede. Alle informatie over de veranderingen is te vinden op: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

 

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente verzamelt per wijk het blad op hopen bij elkaar en haalt het verzamelde blad vervolgens machinaal op. U kunt daarbij zelf helpen om uw eigen buurt beter bladvrij te maken. Door de bladeren op een hoop in een grasstrook bij elkaar te vegen, kunnen medewerkers van de gemeente het blad eenvoudig meenemen. Belangrijk is dat u daarbij wat afstand bewaard tot de bomen. Anders kan de machine die het blad opraapt er niet bij en blijft het alsnog liggen. Er worden vanaf dit jaar vanuit de veranderingen geen bladkorven meer geplaatst. Als de groene container vol is, kunt u het blad uit eigen tuin op hopen op de grasstroken meegegeven. Dit natuurlijk alleen op het moment dat er ook daadwerkelijk een opruimronde in uw wijk plaats vindt. Belangrijk is dat u er daarbij op let dat er geen takken bij het blad zitten, omdat deze de machines beschadigen. De bladeren kunnen natuurlijk ook gebruikt worden voor uw eigen composthoop. In het voorjaar is het compost dan als bemesting in uw tuin te gebruiken.

 

De planning van de opruimrondes is afhankelijk van de weersomstandigheden en daardoor op dit moment nog niet te geven door de gemeente. Houdt u daarvoor de informatie op de website www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte zelf in de gaten.

 

Veiligheid blijft belangrijk

Bij alle veranderingen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. De gemeente vraagt u daarom onveilige situaties, zoals gevaarlijke situaties door bladeren van bomen, te melden bij de gemeente via de gemeentelijke website. De gemeente kan dan gepaste maatregelen nemen.

 

Samen de buurt onderhouden
Voor u en buurtbewoners is het ook mogelijk om door eigen ideeën of gezamenlijke inzet de kwaliteit van de openbare ruimte in uw buurt op niveau te houden of op andere wijze te verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het samen met buurtbewoners zelf onderhouden of adopteren van groen of het houden van een opschoonactie. Alle informatie hierover vindt u op: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden

 

Wat gaat er nog meer veranderen?

Naast het op een andere manier opruimen van bladafval van bomen vinden er ook andere veranderingen plaats in de openbare ruimte. Eén van deze veranderingen is eerder dit jaar al ingegaan. Namelijk het minder maaien van ongeveer de helft van alle gazons in Enschede.

Op www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte staat een overzichtskaart met de plekken die nog twee keer worden gemaaid. Deze kaart wordt begin 2016 bijgewerkt voor het maaiseizoen 2016. Ook is er meer informatie te vinden over de nog volgende veranderingen in de openbare ruimte. 

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg