Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

In 2004 en 2005 liep in Stroinkslanden het project: Buurt in Actie, dat als doel had de leefbaarheid en gezelligheid in de wijk te vergroten. Dit alles onder de enthousiaste leiding van Wim Kuut en Gerard Kirchjunger, die namens de gemeente dit project coördineerden.
Na afloop van dit succesvolle project werden een aantal mensen, die bij dit project betrokken waren, bij elkaar getrommeld met de vraag: Wat nu? Hoe nu verder? Kunnen jullie niet een nieuw bestuur vormen?
In onze wijk Stroinkslanden was een aantal jaren geen bestuur meer en door nu, na zo’n geslaagd project de krachten te bundelen, zouden we meer kunnen bereiken om nieuwe activiteiten van de grond te krijgen.

Nou ja, om een lang verhaal kort te maken: we gingen begin 2006 om en we besloten onder de naam "B T S”, Bewoners Team Stroinkslanden de stem van de wijk te gaan worden: een buffer tussen gemeente en bewoners.
We hebben ons zeker een jaar bezonnen over hoe we te werk zouden gaan en wilden niet te groots van start gaan, niet te veel hooi op de vork nemen en ook geen klachtenbureau worden van losliggende tegels, etc., maar wel een brug slaan tussen bewoners, gemeente en woningcorporatie: gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
Ons 1e speerpunt was de vernieuwing van ons al 30 jarig nood wijkgebouw: dat stond op instorten en was hard aan vervanging toe. Daar hebben we dan ook met hart en ziel aan gewerkt om dat te realiseren. We hebben van de gemeente volop de gelegenheid gekregen om mee te denken met de realisatie van "ons” wijkgebouw; de wijkbewoners, groot en klein zijn op diverse momenten uitgenodigd om voorstellen in te dienen om het er, van binnen en van buiten, een gebouw van de gebruikers van te maken. (Okt. 2011 is het gebouw geopend).

Ons 2
e speerpuntwas het onderhoud van het groen in de wijk. Door de bezuinigingen zou het onderhoud achteruitgaan en wij wilden juist het onderhoud verbeteren. Door alle wijkraden van Enschede te benaderen middels een lucratieve actie via internet, heeft dit uiteindelijk opgeleverd, dat Stroinkslanden een pilotwijk werd v.w.b. het onderhoud van groen in de wijk.
Er dienden zich in de loop van de tijd natuurlijk vele onderwerpen aan, waar wij ons voor zouden kunnen inzetten, zoals de projecten: Toekomstvisie Stroinkslanden 2015 en toekomstvisie Enschede 2020.
Stroinkslanden 2015 houdt 5 onderdelen in, waaraan zich gemiddeld 1 of 2 personen hebben verbonden.
De ontwikkelingen hierover worden dan door die personen teruggekoppeld in de vergadering en zonodig nemen we hierover gezamenlijk een standpunt in.

We proberen de bewoners tijdens de openbare vergaderingen mee te laten denken over diverse voorstellen die de gemeente heeft betreffende de wijk en onderwerpen die ons aan het hart gaan. Een voorbeeld daarvan is bv het voorstel van bebouwing in het bos, dat door de gezamenlijke inbreng van de bewoners niet werd gerealiseerd. Daarvoor in de plaats is er nu een enthousiaste groep mensen: "De Bosgroep”, die meedenkt om het bos weer toegankelijk te maken. Ook kinderen uit de wijk hebben volop meegedaan om hun ideeën in te brengen, wat al geresulteerd heeft in een schitterende natuurlijke speelplek in het bos.
Wat dat alles betreft willen we benadrukken, dat de samenwerking met de gemeente en met name Stadsdeel Zuid en de Woningcorporatie heel goed verloopt; er wordt naar elkaar geluisterd!
Sinds enkele jaren rijdt Sint Nicolaas met ong. 50 pieten ook weer door onze wijk, dit tot groot genoegen van groot en klein.

Er is een groot aantal enthousiaste wijkbewoners, die samen met de woningcorporatie: De Woonplaats, de koppen bij elkaar hebben gestoken om al twee maal een grandioze Kerstmarkt in elkaar te draaien. De opkomst was grandioos en iedereen was erg enthousiast; daar gaan we zeker mee door!
We houden 2 x per jaar opschoondagen; in of rondom het bos, bij het winkelcentrum, bij de vijver, of andere plaatsen in de wijk. Ook was er een schoonmaakactie van Jason van 11 jaar, met hulp van BTS en stadsdeel Zuid.
In 2011 is de wijk uitgebreid met een fraai Johan Cruijff Court , waar intensief gebruik van wordt gemaakt.

Naast het JCC ligt "Het Smiley-sport-plein” ,een groot geasfalteerd speelveld, dat helemaal is opgeknapt om de jeugd weer een zinvolle tijdsbesteding te geven. Op beide velden worden allerlei activiteiten georganiseerd in samenwerking met Alifa. (In okt. 2012 was de feestelijke heropening).
Bij deze sportterreinen ligt een gymzaal. Op dit moment zijn we in onderhandeling met de gemeente om deze gymzaal in handen te geven van de wijk, zodat we de sportactiviteiten nog meer kunnen uitbreiden.
Aan de Broekheurnering is in aug. een braakliggend terrein veranderd in een schitterend parkje, waar jong en oud elkaar kan ontmoeten of zich kan vermaken.

Ook zijn we met elkaar in gesprek om het aanzien in de wijk op verschillende plaatsen te verbeteren door bv. het gedeelte tussen straat en woning in overleg met de bewoners van betere beplanting en speelplekken te voorzien. En sinds kort is er op een braakliggend terrein een hondenrenveld gerealiseerd, dat druk wordt bezocht.
Vanaf begin 2012 is het BTS gestart met een werkgroep: Wijkbudgetten Stroinkslanden, die het vrij te besteden wijkbudget ad. 100.000,- coördineert; bewoners kunnen aanvragen doen om hun woonomgeving te verbeteren. Indien zo’n aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we wel om een tegenprestatie die de wijk weer ten goede komt: voor wat hoort wat!
Ook is in 2012 een JTS, Jeugd Team Stroinkslanden opgericht, een groep jongeren, die bruist van ideeën.

We zijn ongetwijfeld een aantal zaken vergeten, maar het gaat in grote lijnen om een goede samenwerking tussen de bewoners, de gemeente en de woning corporatie: respect hebben voor de mening van elkaar; goed te luisteren naar wat er in de wijk speelt en daar een tevreden oplossing voor zien te vinden, waar alle partijen een goed gevoel aan over houden.
Het doel van ons allemaal is tenslotte: een wijk waar het prettig wonen is!

Bewoners Team Stroinkslanden

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg