Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

 

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van de Stichting WWS, gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68763794 hierna te noemen: `WWS’. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Fred Geuvers

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

  

Doel

Welke
persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Behandelen van aanvraag en uitvoering geven aan het gevraagde.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering
van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de aanvraag en uitvoering van de aanvraag.

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering
van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 3 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

WWS en Gemeente Enschede

Versturen digitale berichten.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming
Uitvoering van de overeenkomst

 

NVT

Versturen berichten van derden.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming 
Uitvoering van de overeenkomst

 

NVT

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

Toestemming

Wordt niet bewust vastgelegd 

 Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de WWS uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de WWS met u heeft, tenzij de WWS wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de WWS te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de WWS op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de WWS deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de WWS hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De WWS treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de WWS. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De WWS raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 


Wijziging van het privacy beleid

De WWS past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

De WWS raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de WWS er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de WWS wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke:               F.C. Geuvers

E-mail:                              fredgeuvers@ziggo.nl

Telefoonnummer:                06 – 25 04 38 54


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP:  Foto’s die gemaakt zijn tijdens projecten en evenementen kunnen gebruikt worden op de Website en Social media kanalen van de Werkgroep Wijkbudgetten Stroinkslanden.

 Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij net bestuur van de WWS.

 

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg