Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

Terrein

Het Smileyterrein beslaat ruim 25.000m2 (~245x110m) en is daarmee het grootste speelterrein in Enschede. Onderhoud van het terrein zoals het schoonhouden, snoeien van het groen en het maaien van de grasvlakken wordt waar mogelijk uitgevoerd door een groep groenvrijwilligers. Een aantal grotere vlakken zijn in overleg met het stadsdeelbeheer Enschede Zuid opgenomen in het maaiplan van de gemeente Enschede. Om het open terrein veiliger en diervriendelijk te maken maar ook om het open natuurlijke karakter te behouden is in 2018 een aanvang gemaakt met het aanleggen van een takkenhaag en een omheining van boomstammen rondom het speelterrein.

Met de wijkwethouder, het raadscollege en de wijkregisseur in Enschede Zuid zijn ook in 2019 goede afspraken gemaakt op basis van de gebruikersovereenkomst, gesloten in 2018, voor het Smileyterrein voor de komende 5 jaar. Verhoging van de veiligheid van spelende kinderen had daarbij een hoge prioriteit. In gezamenlijkheid is besloten een slagboom als verkeershinderende maatregel toe te passen ter hoogte van de doorgang naar de aangelegen woonwijk Hanenberglanden (gerealiseerd in februari 2020).

Het water tappunt, bedoeld voor jong en oud tijdens en na het sporten, ook buiten de openingstijden van Smiley, voldoet uitstekend naar verwachting en wordt veelvuldig gebruikt.

Slagboom thv Hanenberglanden     De watertap in gebruik

 

Activiteiten

Het Smileyveld is een buitenlocatie met faciliteiten voor jong en oud, waar bij goed weer op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddagen speluitleen plaatsvindt. Daarnaast worden er speciale kindactiviteiten georganiseerd om het sporten en buiten spelen nog meer te stimuleren tegen een zo laag mogelijke vergoeding, bij voorkeur gratis, om op deze manier ieder kind de mogelijkheid te bieden aan de activiteiten deel te nemen.

We kunnen terugkijken op een opnieuw groter wordend bezoekersaantal, ook buiten de wijk Stroinkslanden, iets wat ons sterkt in het gevoel op de goede weg te zijn. Dat is ook merkbaar aan het aantal, met name, activiteitenvrijwilligers dat gestaag groeit. 

Verder blijft Smiley met partners als de wijkvoorziening Stroinkshuis, sportcoördinator Sportaal, welzijnsorganisaties SVEN en Alifa en de gemeente Enschede gezamenlijk werken aan een mooi activiteiten aanbod én een mooier en veiliger speelterrein in de wijk Stroinkslanden.

De Speluitleen

De dagelijkse speluitleen, aangevuld met een wekelijks sport- en spelprogramma verzorgd door Sportaal, is en blijft de belangrijkste activiteit van Smiley Stroinkslanden. In feite zou er geen Smiley zijn zonder de speluitleen.

Vanuit een van de zeecontainers, de zogenaamde spelcontainer, worden sport- en spelmaterialen zoals bijvoorbeeld basket-, voet- en volleyballen, steps, hoepels, skateboards, driewielers, skelters, tennisrackets en tafeltennisbats gratis uitgeleend aan eenieder die daarvan gebruik wil maken. Merendeels wordt uitgeleend aan basisschoolkinderen, maar ook oudere jongeren en volwassenen maken graag gebruik van het aanbod.Door middel van een zelf ontwikkeld registratiesysteem voor de speluitleen wordt dagelijks bijgehouden welke materialen door wie worden geleend, en kunnen de uitleenvrijwilligers eenvoudig bijhouden of het geleende nadien terug is bezorgd. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is, naast het bepalen van een sport en spel top3, om ingeval van een defect eventueel te beslissen of het artikel wel of niet moet worden vervangen.

 

 

In de maanden januari tot en met december 2019 namen 2492 kinderen deel aan de speluitleen en de speciale activiteiten van Smiley. In verband met door Corona opgelegde beperkende maatregelen was er geen speluitleen in 2020 en 2021.

Terug naar Smiley Stroinkslanden Terrein en Activiteiten