Wensen uit de wijk. Buurtbus Zuid 329 Voetballen op het Cruyff court. Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld.

Wensen uit de wijk.

Buurtbus Zuid 329

Voetballen op het Cruyff court.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Wijkbudgetten - Jij maakt de buurt

Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, buurt of dorp. 

Vanaf nu kun je elk jaar samen met je buurtgenoten beslissen waaraan dit geld besteed moet worden.

Heb je bijvoorbeeld een goed idee, organiseer je een buurtfeest, wil je een speelplek opknappen met buurtbewoners, etc. dan kun je hiervoor een bijdrage aanvragen.


De Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden (WWS) speelt hierin een belangrijk coördinerende rol.

Met een aantal spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk.

De bewoners (initiatiefnemers) zelf zijn verantwoordelijk voor een goede en volledige uitvoering van een idee. Dat betekent dat de aanvrager in principe zelf moet onderzoeken wat de kosten zijn, of er ook geld van derden beschikbaar is en aangeven of ze bezwaren verwachten tegen het idee.

De WWS heeft de “regie” in handen aangaande de wijkbudgetten en dient deze te toetsen. Maar om de werkgroep te ontlasten kunnen groepen bewoners, afvaardiging uit de buurten/buurtpanels via de WWS mede beslissen over de prioritering van de aangedragen ideeën.

Beoordeling van activiteiten en projecten vanuit het wijkbudget vindt plaats op grond van de volgende door de Gemeenteraad gestelde wensen gericht op en met in acht neming van de volgende spelregels:

Door de Gemeenteraad gestelde wensen :

  • een schone en hele leefomgeving 
  • het vergroten van het veiligheidsgevoel 
  • het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden 
  • het stimuleren van duurzaam gedrag 
  • het bevorderen van de leefbaarheid 
  • het bevorderen van de sociale samenhang


    De volgende spelregels zullen in acht worden genomen: 
  • het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving 
  • het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders 
  • het initiatief dient geen privébelang 
  • bewoners treden op als opdrachtgever 
  • er is aantoonbaar draagvlak in de straat, buurt, of de wijk 
  • het initiatief moet haalbaar zijn

De WWS heeft het recht om bij te sturen in prioriteiten van aanvragen.
Aan deze uitgangspunten kunnen nog aanvullende spelregels of toetsingscriteria worden toegevoegd.

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg